Caravanstalling Duiven/Groessen

Uw caravan of vouwwagen netjes in de stalling!

Prijzen


 

Onze prijzen zijn gebaseerd op de lengte van de caravan of vouwwagen (strekkende meter, inclusief dissel). De meterprijs is per jaar, exclusief BTW. Informeer voor de huidige prijs. 

Voor het ophalen van de caravan/vouwwagen rekenen we 5 EUR per keer. Dit kunt u contant bij het ophalen afgeven. 


Onze voorwaarden: 

1. De stallingtermijn geldt voor maximaal 1 jaar. Deze termijn loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze termijn telkens stilzwijgend verlengd met maximaal 1 jaar. 

2. De stallingprijs dient, voorafgaande aan het stallingjaar, volledig te worden betaald aan de verhuurder.

3. Voor de perioden dat het voertuig zich niet in de stallingruimte bevindt is ook huur verschuldigd.

4. Opzegging dient wederzijds en schriftelijk plaats te vinden, uiterlijk 2 maanden voor afloop van de lopende stallingtermijn.

5. Bij niet tijdig betalen van de rekening is verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte daarvan over de hoofdsom. Alle kosten die moeten worden gemaakt om tot incasso van het verschuldigde bedrag te geraken komen ten laste van de huurder.

6. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat het voertuig gestald is voor rekening en risico van de huurder. Derhalve is de huurder aansprakelijk voor schade aan het gestalde voertuig, ongeacht door wat of wie ook aangebracht.

7. De huurder is verplicht het voertuig te stallen zonder voorzien te zijn van gasfles(sen). Accu`s dienen tijdens de winter verwijderd te zijn. 

8. Indien de huurder het voertuig wil brengen of halen moet minimaal 4 werkdagen van te voren de verhuurder hiervan in kennis worden gesteld. Verhuurder zal dan aangeven wanneer de handeling zal plaatsvinden.

9. Bij het ophalen van het voertuig dient telkens €5,- contant te worden betaald aan de verhuurder.

10. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van verhuurder het erf of gebouwen te betreden.

11. Huurder is verplicht wijzigingen in afmeting van de caravan (lengte/hoogte/breedte) door te geven aan de verhuurder.